Zakaj čuječnost za otroke?

Ko sem prvič videla, kako je moja hčerka globoko vdihnila, ko ji je mlajši brat vzel igračo, namesto da bi z njim fizično obračunala, kar je bil pred tem pogost scenarij, sem vedela, da moj trud, ki ga vlagam v razvijanje čuječnosti pri svojih otrocih, ni zaman.


Tako kot odrasli so dandanes tudi otroci pogosto pod stresom. Šola, obšolske dejavnosti, domače naloge, digitalni pripomočki ter pritiski in pričakovanja staršev in okolice so lahko za otroke veliko breme in  lahko vodijo v psihične motnje, vedenjske težave in fizične bolezni.


Dosedanje študije razvijanja čuječnosti pri otrocih potrjujejo pozitiven vpliv čuječnosti na psihično blagostanje otrok, saj s čuječnostnim treningom pridobijo pomembne življenjske spretnosti, ki so jim lahko v izjemno pomoč pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi.


Otroštvo je pomembno razvojno obdobje, v katerem se oblikujejo osnove fizičnega in psihičnega blagostanja. Današnje šole in družba na splošno se zelo osredotočajo na kognitivne sposobnosti, premalo pa na nekognitivne, ki so za uspešnost v življenju celo bolj pomembne (npr. čustvena inteligenca, empatija, sočutje do sebe in drugih, zaupanje vase in svoje sposobnosti itd.).

 

Prav te sposobnosti pa se razvijajo s čuječnostjo, pri kateri gre v prvi vrsti za regulacijo misli, čustev in pozornosti, ta spretnost pa pozitivno vpliva na šolsko uspešnost, čustveno-socialni razvoj in sposobnost spoprijemanja s stresnimi življenjskimi situacijami. Prav zaradi teh pozitivnih učinkov se v nekaterih državah čuječnost že več let pospešeno uvaja v vrtce in šole.

 

 

Kateri so pozitivni učinki razvijanja čuječnosti pri otrocih?

 

 • boljše uravnavanje stresa

 • boljši učni uspeh

 • povečana sposobnost koncentracije in izboljšanje delovnega spomina

 • razvoj sočutja in empatije

 • večje samozavedanje

 • rezilientnost

 • učinkovitejše reševanje težav v medsebojnih odnosih

 • boljše uravnavanje čustev, misli in pozornosti

 • lažje vzpostavljanje zadovoljujočih socialnih odnosov

 • odgovorno odločanje

 • večja notranja motivacija

 • psihično blagostanje

 • pozitivna čustvena naravnanost

 • razvoj občutka povezanosti z drugimi in z naravo

 


Katerim otrokom je lahko čuječnost še posebej v pomoč?


Čuječnost je lahko v pomoč prav vsakemu otroku, saj se v življenju nihče ne more izogniti stresu in konfliktnim situacijam. Zlasti pa imajo lahko od razvijanja čuječnosti korist otroci, ki prihajajo iz nespodbudnih okolij, na primer iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, nefunkcionalnih družin ipd, ter otroci z ADHD (motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo) in otroci na avtisticnem spektru, saj imajo taki otroci še posebej slabo razvito pozornost in samokontrolo. Prav tako bi taka spretnost zelo pomagala otrokom z naslednjimi težavami:

 

 • težave s spanjem

 • pogosti strahovi ali fobije

 • težave s prilagajanjem na spremembe

 • nezmožnost obvladovanja svoje jeze ali drugih močnih čustev

 • slaba samopodoba ali nesamozavest

 • težave s koncentracijo

 • depresija

 • anksioznost

 • disleksija

 • večje življenjske spremembe – selitev, menjava šole, žalovanje, ločitev staršev itd.


Otrok ne bomo nikoli mogli zaščititi pred neprijetnimi in celo travmatičnimi izkušnjami. Kar jih lahko naučimo, je spretnost, ki jim bo v pomoč vse življenje. To je zagotovo največje darilo, ki ga lahko damo svojemu otroku.